Dyslexie Zwolle

 

Behandeling kan worden gestart bij kinderen waarbij reeds is vastgesteld dat er sprake is van dyslexie en bij kinderen met aanhoudende problemen met lezen en spellen. De duur van de behandeling kan variëren van zes maanden tot achttien maanden. Dit is afhankelijk van de mate van de lees- en spellingproblemen en hoe de behandeling aanslaat. Iedere vier maanden vindt er een toetsmoment plaats, dan wordt bekeken hoe de behandeling aanslaat en of de behandelingsdoelen aangepast moeten worden. Naast de behandeling op de praktijk van één keer per week (45 minuten) is het belangrijk dat er thuis vier keer per week geoefend wordt.