Dyslexie Zwolle

 

Bij een vermoeden van dyslexie kunt u uw kind aanmelden voor nader onderzoek. Na de intake volgt een screeningsonderzoek. Bij een verhoogd risico op dyslexie kan nader onderzoek gedaan worden. Ook indien er geen sprake is van dyslexie, maar wel van een achterstand op het gebied van lezen en/of spelling kan vervolgens een begeleidingstraject op maat starten.

 

Indien er bij uw kind sprake is van dyslexie kan er een geldige, officiële dyslexieverklaring afgegeven worden. In het basisonderwijs is een officiële verklaring niet noodzakelijk. In groep 8 wordt deze verklaring wel belangrijk in verband met toetsen en overgang naar het Voorgezet Onderwijs.